MAXI 1500 EL

REKUPERATOR TOPLOTE - Opis


• Komplet sa kontrolnim panelom
• Jednostavno servisiranje
• Mala visina
• Ugrađena bypass cev
• EU 7 fini filter

Maxi 1500 jedinica je projektovana za ventilaciju manjih kancelarija, prodavnica, vrtića i sličnih prostorija. Jedinica se ugrađuje u horizontalnom položaju. EL jedinica se može ugraditi i obrnuto. Maxi 1500 jedinica se isporučuje u dva dela kako bi se olakšala ugradnja. Maxi EL ima električni grejač za dodatno grejanje, dok Maxi HW koristi toplovodnu bateriju za dodatno grejanje.
Efikasnost rekuperacije toplote je u opsegu 55-65%. Maxi 1500 je izrađen od pocinkovanog čeličnog lima, dvoslojno sa izolacijom od 50mm (30mm izolacije za servisne poklopce). Da bi se olakšalo servisiranje poklopci se nalaze na brzorastavljivim vezama. Osim toga, motori i izmenjivač toplote su demontažni.

Ugrađeni je petostepeni transformatorski regulator. SCP kontrolna ploča ima 7-dnevni tajmer uz odabir dnevnog i noćnog režima rada.


Više tehničkih podataka >>>